Број Е – ДА или НЕ?

Катедра за Инжењерство угљенохидратне хране, Технолошки факултет Нови Сад

Хемија у дугиним бојама

Технолошки факултет Нови Сад

Храна у фокусу

Катедра за инжењерство конзервисане кране; Технолошки факултет Нови Сад

Пиварска ризница

Технолошки факултет Нови Сад, Катедра за биотехнологију и фармацеутско инжењерство

Let’s do Maths!

Технолошки факултет Нови Сад, Универзитет у Новом Саду

Материјал бирај, па рециклирај!

Катедра за инжењерство материјала, Технолошки факултет Нови Сад