КАМПУС УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ

Трг Доситеја Обрадовића

 

ЦЕНТРАЛНА ЗГРАДА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ

Др Зорана Ђинђића 1

ГПС координате  45.247485    19.853974

 
 

 mapa