Привлаче или одбијају, а не видиш их (и још понешто)

Природне науке
Педагошки факултет у Сомбору

Кад порастем бићу...

Друштвтвено - хуманистичке науке
Педагошки факултет у Сомбору,  Kатедра за друштвене науке