Чудесни свет денталног биофилма: видљиво и невидљиво

Медицинске науке- стоматологија
Медицински факултет, Катедра за стоматологију

Медицински детективи у акцији

Медицина   
Медицинског факултета у Новом Саду

Слатко лице фармације

Фармација
Медицински факултет, Катедра за фармацију

Удахни дубоко!

Медицина
Медицински факултет

Помоћ пријатеља

Медицина
Медицински факултет, Катедра за Анестезију

Људско тело - мали свемир пун изненађења

Медицина
Медицински факултет, Катедра за анатомију

Под будним оком микроскопа

Медицина - хистологија
Медицински факултет Нови Сад, Катедра за хистологију

Здрав и леп осмех - срећан човек

Стоматологија
Медицински факултет Нови Сад, Катедра за стоматологију

Прва помоћ - права помоћ

Медицина - прва помоћ
Медицински факултет Нови Сад, Секција Прве помоћи

Логопедски кутак

Специјална едукација и рехабилитација
Медицински факултет Нови Сад, Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

Технологија по свачијој мери

Специјална едукација и рехабилитација
Медицински факултет Нови Сад, Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

Шта се ради код дефектолога?

Специјална едукација и рехабилитација
Медицински факултет Нови Сад