Обоји природу “зелено”

Заштита животне средине
Природно-математички факултет, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине

Мале математичке машине

Математика   
Природно-математички факултет, Департман за математику и информатику

Поглед у Сунце

Астрономија
Природно-математички факултет, Департман за физику

Фрушке горе сектор, дигиталиши у вектор!

Геоинформатика
Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство

Магија ротације

Физика
Природно-математички факултет

Фрушкогорска стена кружи, ти јој се придружи!

Географија
Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство

Физика у малом за мале

Физика
Природно-математички факултет, Департман за физику

Која животиња гази, по Фрушкогорској стази?

Ловни туризам
Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство