Лабораторија за репродуктивну ендокринологију и сигнализацију - ЛаРЕС, ДБЕ
Природно-математички факултет Нови Сад

 

Научите нешто о свом организму.
(1) Видљиво није, а у себи живот и судбину човека крије: “нахраните своје ћелије“ (за најмлађе).
(2) “Blood-watchers” – брана црвене реке нашег организма!
(3) Oдбрамбенa армијa нашег организма.
(4) Репродуктивно одрастање и старење: Како да заштитим себе и друге? Употреба анаболика => “буре барута без фитиља“! Женски кутак (“maybe baby“; менопауза). Мушки кутак (Вијагра – није само за мушки кутак, али је тако најпознатија; андропауза).
(5) Стрес “и у добру и у злу“.