Ко је створио језичка правила?

Одсек за англистику, Филозофски факултет

Српски језик из сасвим другачијег угла

Центар за српски језик као страни, Одсек за српски језик и лингвистику, Филозофски факултет

Путовање кроз Немачку

Одсек за германистику, Филозофски факултет

Хиљаду могућности у школи будућности

Одсек за педагогију, Педагошки центар - ПЕЦ, Филозофски факултет

Слушам и разумем, да се споразумем

Одсек за педагогију, Педагошки центар - ПЕЦ, Филозофски факултет

Језикоумице

Одсек за српски језик и лингвистику, Филозофски факултет

Amor omnia vincit

Филозофски факултет
Кино сала, недеља 19. мај у 12h