Осам векова српске државности


Историја
Центар за историјска истраживања
Одсек за историју
Филозофски факултет

Близанци изблиза: Центар за бихејвиоралну генетику


Психологија / бихејвиорална генетика
Одсек за психологију
Центар за бихејвиоралну генетику
Филозофски факултет

Синтаксичар, фонолог, семантичар... Квиз ‘Који сте тип лингвисте?’


Лингвистика
Одсек за англистику
Филозофски факултет

Афазија: кад језик крене наопако


Лингвистика
Одсек за англистику
Филозофски факултет

Идиоми: Кад прасићи полете...


Лингвистика
Одсек за англистику
Филозофски факултет

Није само битно ШТА кажеш, битно је КАКО то кажеш!


Лингвистика
Одсек за англистику
Филозофски факултет

Еколошки (Б)УМ


Педагогија
Педагошки центар – ПЕЦ
Одсек за педагогију
Филозофски факултет

1, 2, 3 ... DEUTSCH! Интерактивне игре из области немачког језика, књижевности и културе


Германистика
Одсек за германистику
Филозофски факултет

Прочитај филм - одгледај књигу!


Филолошке науке (књижевност)
Одсек за компаративну књижевност са теоријом књижевности
Филозофски факултет

Сазнај како учиш, немој да се мучиш


Педагогија
Педагошки центар ПЕЦ
Одсек за педагогију
Филозофски факултет

CULTURE, MUSICA, GASTRONOMÍA, italiana, Española, françaisE


Језик, књижевност, култура, Романистика
Одсек за романистику
Филозофски факултет

Виј се, венче, завијај се


Књижевност
Одсек за српску књижевност
Филозофски факултет

Ко се боји треме још?


Психологија, Клиничка психологија
Психологија
Филозофски факултет

Авантура - српска језичка coolтура


Хуманистика
Одсек за српски језик и лингвистику
Филозофски факултет

Ко је овде главни?


Наука о књижевости
Одсек за српску књижевност
Филозофски факултет

Шарм Кине


Конфуцијев институт Универзитета у Новом Саду
Филозофски факултет