ПРОГРАМСКИ ОДБОР

 1. Проф. др Душан Николић, ректор Универзитета у Новом Саду, председник
 2. Проф. др Биљана Абрамовић, проректор за наставу Универзитета у Новом Саду
 3. Проф. др Снежана Смедеревац, проректор за науку Универзитета у Новом Саду
 4. Проф. др Саша Орловић, проректор за финансије и организацију Универзитета у Новом Саду
 5. Др Оливера Ђурагић, директор Научног института за прехрамбене технологије у Новом Саду
 6. Проф. др Ивана Живанчевић Секеруш, деканица Филозофског факултет Универзитета у Новом Саду
 7. Проф. др Недељко Тица, декан Пољопривредног факултета Нови Сад Универзитета у Новом Саду
 8. Проф. др Љубомир Стајић, декан Правног факултета у Новом Саду Универзитета у Новом Саду
 9. Проф. др Радомир Малбаша, декан Технолошког факултета Нови Сад Универзитета у Новом Саду
 10. Проф. др Алаксандар Грубор, декан Економског факултета у Суботици Универзитета у Новом Саду
 11. Проф. др Раде Дорословачки, декан Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду
 12. Проф. др Снежана Бркић, деканица Медицинског факултета Нови Сад Универзитета у Новом Саду
 13. Проф. др Милица Павков-Хрвојевић, деканица Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду
 14. Проф. Синиша Бокан, декан Академије уметности Нови Сад Универзитета у Новом Саду
 15. Проф. др Мирослав Бешевић, декан Грађевинског факултета Суботица Универзитета у Новом Саду
 16. Проф. др Драгица Радосав, деканица Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину Универзитета у Новом Саду
 17. Проф. др Дејан Мадић, декан Факултета спорта и физичког васпитања Нови Сад Универзитета у Новом Саду
 18. Проф. др Жељко Вучковић, декан Педагошког факултета у Сомбору Универзитета у Новом Саду
 19. Проф. др Јосип Ивановић, декан Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици Универзитета у Новом Саду.

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

 1. Др Стеван Станковски, редовни професор, Факултет техничких наука у Новом Саду, председник
 2. Др Слободан Марковић, дописни члан Српске академије наука и уметности, Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду
 3. Др Синиша Марков, редовни професор,Технолошки факултет Нови Сад Универзитета у Новом Саду
 4. Др Слободан Орловић, ванредни професор, Правни факултет у Новом Саду Универзитета у Новом Саду
 5. Др Денис Кучевић, доцент, Пољопривредни факултет Нови Сад Универзитета у Новом Саду
 6. Др Милутин Николић, доцент Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду
 7. Др Иван Пинћјер, доцент, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду
 8. Мр Милан Керац, Извршни руководилац Центра за информационе технологије Универзитета у Новом Саду - ЦИТ-УНС
 9. Мр Татјана Зубић, Пројектант информационих система и апликативне програмске подршке на Универзитету у Новом Саду
 10. Јелена Цвејин Познић, руководилац Центра за информисање и односе са јавношћу Универзитета у Новом Саду
 11. Милица Радоњић, Канцеларија за науку и пројекте Универзитета у Новом Саду
 12. Наташа Храбовски, Канцеларија за наставу Универзитета у Новом Саду
 13. Бојана Бокан, Академија уметности Нови Сад Универзитета у Новом Саду
 14. Илија Трнинић, Служба за опште послове Универзитета у Новом Саду.