ПРОГРАМСКИ САВЕТ

 1. Проф. др Дејан Јакшић, ректор Универзитета у Новом Саду, председник Програмског савета Фестивала
 2. Проф. др Стеван Станковски, проректор за науку
 3. Проф. др Дејан Мадић, проректор за међународну сарадњу
 4. Проф. др Владислав Зекић, проректор за организацију и финансије
 5. Проф. др Сања Подунавац Кузмановић, проректор за наставу
 6. Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш, декан Филозофског факултета
 7. Проф. др Недељко Тица, декан Пољопривредног факултета
 8. Проф. др Бранислав Ристивојевић, декан Правног факултета
 9. Проф. др Биљана Пајин, декан Технолошког факултета
 10. Проф. др Александар Грубор, декан Економског факултета
 11. Проф. др Раде Дорословачки, декан Факултета техничких наука
 12. Проф. др Снежана Бркић, декан Медицинског факултета
 13. Проф. др Милица Павков-Хрвојевић, декан Природно-математичког факултета
 14. Проф. Синиша Бокан, декан Академије уметности
 15. Проф. др Мирослав Бешевић, декан Грађевинског факултета
 16. Проф. др Драгица Радосав, декан Техничког факултета "Михајло Пупин"
 17. Проф. др Небојша Максимовић, декан Факултета спорта и физичког васпитања
 18. Проф. др Жељко Вучковић, декан Педагошког факултета
 19. Проф. др Јосип Ивановић, декан Учитељског факултета на мађарском наставном језику
 20. Проф. др Саша Орловић, директор Института за низијско шумарство и животну средину
 21. Проф. др Оливера Ђурагић, директор Научног института за прехрамбене технологије
 22. Проф. др Владимир Црнојевић, директор Института Биосенс

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

 1. Проф. др Стеван Станковски, проректор за науку Универзитета у Новом Саду, председник Организационог одбора Фестивала
 2. Драгана Вујовић, Универзитет у Новом Саду
 3. Јован Јоковић, Универзитет у Новом Саду
 4. Ана Шоти, Универзитет у Новом Саду
 5. Јелена Цвејин Познић, Универзитет у Новом Саду
 6. Мр Милан Керац, Универзитет у Новом Саду
 7. Мр Татјана Тошић, Универзитет у Новом Саду
 8. Мр Татјана Зубић, Универзитет у Новом Саду
 9. Проф. др Денис Кучевић, Пољопривредни факултет
 10. Милан Милутин, Правни факултет
 11. Доц. др Марија Милановић, Технолошки факултет
 12. Доц. др Ана Урам Бенка, Медицински факултет
 13. Станимир Стајишић, Економски факултет
 14. Давид Кнежевић, Природно-математички факултет
 15. Дина Тењи, Природно-математички факултет
 16. Андреа Рожњик, Грађевински факултет
 17. Др Даринка Коровљев, Факултет спорта и физичког васпитања
 18. Проф. др Гордана Рудић, Педагошки факултет
 19. Доц. др Рита Хорак, продекан за науку, Учитељски факултет на мађарском у Суботици
 20. Др Беата Грабовац, Учитељски факултет на мађарском у Суботици
 21. Др Јована Којић, Научни институт за прехрамбене технологије
 22. Др Андреј Пилиповић, Институт за низијско шумарство и животну средину