ПРОГРАМСКИ ОДБОР

 1. Проф. др Душан Николић, ректор Универзитета у Новом Саду, председник
 2. проф. др Биљана Абрамовић, проректор за наставу Универзитета у Новом Саду
 3. проф. др Снежана Смедеревац, проректор за науку Универзитета у Новом Саду
 4. проф. др Саша Орловић, проректор за финансије и организацију Универзитета у Новом Саду и директор Института за низијско шумарство и животну средину
 5. проф. др Сања Стојановић, проректор за међународну сарадњу Универзитета у Новом Саду
 6. др Оливера Ђурагић, директор Научног института за прехрамбене технологије у Новом Саду
 7. проф. др Ивана Живанчевић Секеруш, деканица Филозофског факултета у Новом Саду
 8. проф. др Недељко Тица, декан Пољопривредног факултета у Новом Саду
 9. проф. др Љубомир Стајић, декан Правног факултета у Новом Саду
 10. проф. др Радомир Малбаша, декан Технолошког факултета, Нови Сад
 11. проф. др Александар Грубор, декан Економског факултета у Суботици
 12. проф. др Раде Дорословачки, декан Факултета техничких наука у Новом Саду
 13. проф. др Снежана Бркић, деканица Медицинског факултета у Новом Саду
 14. проф. др Милица Павков-Хрвојевић, деканица Природно-математичког факултета у Новом Саду
 15. проф. Синиша Бокан, декан Академије уметности у Новом Саду
 16. проф. др Мирослав Бешевић, декан Грађевинског факултета у Суботици
 17. проф. др Драгица Радосав, декан Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину
 18. проф. др Дејан Мадић, декан Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду
 19. проф. др Жељко Вучковић, декан Педагошког факултета у Сомбору
 20. проф. др Јосип Лепеш, вршилац дужности декана Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

 1. Проф. др Стеван Станковски, Факултет техничких наука, председник
 2. проф. др Слободан Марковић, дописни члан Српске академије наука и уметности, Природно-математички факултет
 3. проф. др Синиша Марков, Технолошки факултет, Нови Сад
 4. проф. др Слободан Орловић, ванредни професор, Правни факултет
 5. доц. др Денис Кучевић, Пољопривредни факултет
 6. доц. др Милутин Николић, Факултет техничких наука
 7. доц. др Иван Пинћјер, Факултет техничких наука
 8. Јован Јоковић, координатор економских и општих послова Универзитета у Новом Саду
 9. мр Милан Керац, извршни руководилац Центра за информационе технологије Универзитета у Новом Саду - ЦИТ-УНС
 10. мр Татјана Зубић, пројектант информационих система и апликативне програмске подршке, Центар за информационе технологије Универзитета у Новом Саду – ЦИТ-УНС
 11. Јелена Цвејин Познић, Служба за протокол и односе са јавношћу Универзитета у Новом Саду
 12. Милица Радоњић, Канцеларија за пројекте, Универзитет у Новом Саду
 13. Наташа Храбовски, Канцеларија за наставу, Универзитет у Новом Саду
 14. Бојана Бокан, Академија уметности