Хортикултура је свет боја

Хортикултура и пејзажна архитектура
Департман за воћарство, виноградарство, хортикултуру и пејзажну архитектуру, Пољопривредни факултет, Нови Сад

Пчеле за здравље

Сточарство
Пољопривредни факултет, Департман за сточарство

Ухвати рибицу

Биотехничке науке
Пољопривредни факултет, Департман за сточарство

Претвори млеко у пластику

Сточарство / Производња млека и млечних производа
Пољопривредни факултет, Департман за сточарство, Лабораторија за испитивање квалитета млека

Биљни лекари

Фитомедицина
Пољопривредни факултет, Департман за фитомедицину и заштиту животне средине