Департман за фитомедицину и заштиту животне средине, Пољопривредни факултет, Нови Сад

 

На овој радионици можете сазнати шта није у реду са вашом биљком од доктора за биљке! Када су се биљне болести појавиле и како су утичу на нас, најмлађи могу сазнати кроз бојење бојанке: Фитопатологија: од прошлости до садашњости.
Завирите помоћу микроскопа у свет микроорганизама који су опасни за биљке.
Решите упитник: Која си биљна болест?
Научите да препознате коровске биљке: лепе, а опасне.
Упознајте се са штетним инсектима, птицама и сисарима.
Показаћемо и како неке природне супстанце одбијају инсекте.
Пробајте да будете биљни лекар кроз мобилну апликацију "Plant Doctor".