Струја око нас за ваздух је спас

Заштита животне средине
Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин, Департман за заштиту животне средине

Потрага за скривеним благом Земље

Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса
Технички факултет "Михајло Пупин",  Катедра за Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса

Изненађени робот

Машинство
Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин