Катедра за Машинско инжењерство, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

 

Многи закони физике се примењују у многим инжењерским дисциплинама. Кроз радионицу смера Машинско инжењерство Техничког факултета „Михајло Пупин“ из Зрењанина, откријте стварање вакуума у огледима Усисај јаје у флашу и Усисај воду у флашу. У огледу Торнадо у тегли ће се демонстрирати турбулентно кретање течности. Први принцип термодинамике ће се демонстрирати у огледу Мотор са унутрашњим сагоревањем. У огледу Балон који не пуца демонстрираће се специфична топлота.