Катедра за текстилно одевне науке и дизајн
Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

 

Модни дизајнери су ствараоци једне од најатрактивнијих врста производа, модних производа. Познато је да су одевни предмети модног карактера, па су због тога увек у фокусу интересовања шире јавности. Мода у социолошком, културолошком и естетском смислу је веома значајна и изражена у савременом друштву. Њена ширина се огледа и у практичном смислу, где се прожима са другим значајним гранама примењене уметности, попут графичког дизајна. Поред класичних техника и материјала, све је већи број нових који се употребљава, што модним дизајнерима пружа већу могућност за естетско изражавање и наступ на тржишту. С тим у вези, циљ радионице је прављење и демонстрација „mood board” и модних скица са акцентом на осмишљавању модног аксесоара. Стицање вештина и развијање креативности у целокупном процесу дизајнирања одеће се односи на препознавању модних трендова и линија, изради скица како ликовних тако и техничког цртежа, сазнањима о текстилним материјалима, основама кроја и пројектовању одеће.  Назив радионице је „Модa за ДЕ(таље) - моде“.