Катедра за менаџмент, Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин

 

Пословна идеја представља први корак у бизнису. Да би се идеја успешно реализовала, веома је битно сагледати исплативост идеје. Стога следећи корак представља израду бизнис плана. Бизнис план творцу идеје пружа јасну слику о исплативости/рентабилности његовог пословног подухвата. Структура бизнис плана обухвата све потребне сегменте пословања, на које лице треба да обрати пажњу, када жели да реализује своју пословну идеју.  Кроз бизнис план детаљно се разрађују стратегије пословања, анализира циљно тржиште, израђује маркетинг и финансијки план и врши анализа ризика. Циљ бизнис плана је да прогнозира када би пословани подухват требало да постане рентабилан тј. када би се остварио профит. Радионица има за циљ да упути учеснике у структуру бизнис плана. Такође,  да их кроз примере упути у основне појмове и методе за израду бизнис плана, као и да их кроз студију случаја оспособи да самостално израде бизнис план.