Технолошки факултет Нови Сад, Катедра за биотехнологију и фармацеутско инжењерство

 

Свако зна да се у пивари производи пиво. На овој радионици можеш сазнати који споредни производи се јављају током производње пива и за чега се све могу користити. То су пивски квасац и пивски троп, који имају врло рановрсну примену, а не треба заборавити ни угљендиоксид. Па чек се и из отпадних вода пиваре може добити нешто корисно. На радионици ће моћи да се види шема процеса производње пива са местима где се појављују наведени  споредни производи и различити начини њихове прераде и употребе.