Naučni institut za prehrambene tehnologije

 

Pred vama je plakat što poruku šalje - hranimo se zdravo od sad pa na dalje! Da rastemo brzo, da stojimo pravo, da budemo snažni, hranimo se zdravo. Da širimo redom poruke zdravlja, ko se loše hrani ishranu nek popravlja. Da se zdravo hraniš znaj da je to važno, jer jedino tako bićeš dete snažno!