Пољопривредна школа са домом ученика - Футог

 

Радионица која на  једноставан и приступачан начин приказује и  објашњава начин рада једног веома распрострањеног механизма, који нам пуно користи у свакодневном животу!
На једноставном моделу овог вратила покушали смо да објаснимо:
Шта су и за шта служе вратила? Како ради и где се све примењује карданско вратило?
Зашто за разлику од крутих вратила моше да преноси снагу и обртни моменат под углом?
Који су основни делови и како су међусобно повезани у функционалну целину?