Пољопривредна школа са домом ученика - Футог

 

На који начин се преорјентисати на обновљиве изворе енергије а  очувати животну средину?
Ако би се већина извора загађења природне средине искористила као енергент, онда штетне материје не би  загађивале човекову околину, већ би се претварале у енергију.
Један од начина који доприноси решавању овог проблема је коришћење комуналног одпада као сировине за добијање топлотне, расхладне и електричне енергије.
Овакав концепт омогућава  да депоније комуналног одпада претворимо у зелене оазе.