Департман за архитектуру и урбанизам, Центар Сцен   
Факултет техничких наука

 

Учесници радионице ће имати могућност визуелног изражавања кроз позориште сенки, користећи графоскоп као извор светла, дводимензионалне луткице направљене од различитих материјала, цртежа на фолији и сопственог тела за причање приче.