Eкономски факултет у Суботици

 

Каријера у маркетингу је и популарна и добро плаћена. Људи склони маркетингу на неке пословне ситуације ће реаговати на одређени начин. У овој радионици учесници бирају понуђене одговоре на 15 реалних пословних ситуација (где нема тачних ни погрешних одговора) на основу којих ће бити установљено да ли је то начин на који би и маркетари реаговали.