Научнопопуларна трибина:

Телекомуникације – садашњост и будућност

Субота, 13. мај 2017. године, 15.00
Амфитеатар Централне зграде Универзитета


 

Уводничар:
Проф. др Тецуја Мизумото (Tetsuya Mizumoto), проректор Токијског технолошког института, Токијо, Јапан

Примене силиконске фотонике на оптичким кабловима за комуникацију

Системи за комуникацију оптичким кабловима донели су револуцију у телекомуникацијама и преносу података. Систем омогућава велику брзину и  високе капацитете преноса сигнала како за примене на кратким растојањима тако и на дугим. Постоји пуно технолошких новина. Развијени су оптички каблови са малим губитком заједно са компензацијом дисперзије и технологијом управљања за пренос на даљину. Што се тиче  извора сигнала, развијени су полупроводнички ласери за један динамички начин и омогућују стабилну и брзу модулацију у генерисању оптичких сигнала.  Откриће оптичких појачавача отворило је нову еру у сфери преноса оптичких сигнала кроз мултиплексирање поделе таласне дужине. У прилогу развоју хардвера, напредни формати модулације као што су потиснути – носачи повратак на нулу  (CS-RZ) и диференцијални квадратурни фазни померај допринели су повећању даљине преноса као и капацитету преноса. Иако су везе оптичких каблова најпре развијене за апликације преноса на велике даљине, показало се да је технологија везе оптичких каблова такође ефикасна за кратко дометне апликације због својих великих брзина и високих капацитета.

Интегрисана фотоника се интензивно изучавала како би се дошло до даљих побољшања. Између неколико приступа фотоничкој интеграцији, силицијумска фотоника се показала као област у којој истраживање напредује. Силицијумски фотонички уређаји, који су обично призведени на танким слојевима силијцијума на изолаторском вејферу, могу се направити уз употребу постојећих полупроводничких фабрикационих техника. Силицијумски интегрисани фотонички уређаји обезбеђују разноврсност функционалности у малим отисцима, који смањују величине као и употребу енергије фотоничних кола која су употребљена у апликацијама за пренос за велике даљине. Такође, могуће је да се креирају хибридни уређаји у којима су интегрисане оптичке и електронске компоненте. Употребом ове шеме, оптички подаци се интерконектују са подацима који имају висок степен брзине и постају изводљиви у апликацијама кратког домета, нпр. између и о оквиру микрочипова.

Предавање представља основе комуникације оптичких влакана као и последње достигнуће система преноса. Предавање такође укључује фотоничка интегрисана кола са фокусом на силицијумску фотонику.