Научнопопуларна трибина:

Нове технологије за четврту индустријску револуцију

Недеља, 14. мај 2017. године, 10.00
Амфитеатар Централне зграде Универзитета


 

Уводничар:
Проф. др Алексеј Умнов, директор Лабораторије за физичке основе и технологију бежичних мрежа, Универзитет Лобачевски
Ванредни професор на Катедри за електродинамику, Факултет за радиофизику, Универзитет Лобачевски

Могућности Интернета ствари за нове врсте производа

Предавање садржи преглед тренутног стања у области Интернета ствари. Први део предавања обухвата историју Интернета ствари: предвиђања Николе Тесле за Интернет ствари из 1926. години; предуслови за појаву Интернета ствари у 20. веку (радио техника, дигиталне комуникације, рачунари и интегрисање поменутих технологија); РФИД; бежичне сензорске мреже; клауд технологија; анализе великog скупа података.

У другом делу предавања даје се савремена дефиниција Интернета ствари као мреже која обједињује виртуелне објекте и слике стварних интелигентних објеката. Предавање садржи и преглед основних савремених технологија, која дефинише функционалност Интернета ствари, даје се процена величине тржишта Интернета ствари и прецизно се дефинишу конкретни сегменти тржишта. Чињенице који су презентирају у овом предавању су засновани на концепту четврте индустријске револуције.

У трећем делу предавања се наводе примери примена Интернета ствари у разним областима (производња, паметне куће, здравствена заштита, спорт, ...).

У четвртом делу предавања акценат је дат на могућностима Интернета ствари у образовању, а као пример се наводи пројекат ECOIMPACT у склопу европског програма Еразмус+, где Универзитет Лобачевски активно учествује у спровођењу поменутог програма.

У петом делу предавања дискутује се о произвођачкој револуцији и њеном утицају на економске и друштвене процесе у модерном друштву.